Hlavní strana

Jsme sdružení tlumočníků a překladatelů

Postaráme se o váš text nebo akci v cizím jazyce. Můžete se spolehnout na naši profesionalitu, diskrétnost a kvalitu podpořenou odborným vzděláním a téměř desetiletou praxí.
Vašemu projektu se budeme věnovat tak, jako by byl náš vlastní.

Služby

Překlad

Překladem rozumíme písemné převedení textu z jednoho jazyka do druhého. Cena překladu závisí na termínu dodání, formátu výchozího textu a míře odbornosti. Pro kalkulaci nám prosím zašlete text, který potřebujete přeložit, nejlépe ve formátu Word.

Simultánní tlumočení

Při simultánním tlumočení slyší posluchači svůj jazyk ve sluchátkách v reálném čase a okamžitě vědí, co říká řečník v cizím jazyce. Tlumočení v reálném čase se hodí na konference, semináře, přednášky či společenské akce. Vyžaduje tlumočnickou techniku a pro každý jazyk jednu tlumočnickou kabinu obsazenou dvojicí tlumočníků. Tlumočnickou techniku a kabiny pro vás rádi zajistíme.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení probíhá po úsecích, kdy se řečník střídá s tlumočníkem. Nevýhodou je, že téměř zdvojnásobuje délku akce, a ta tím může ztrácet spád. Je vhodné pro obchodní jednání či pracovní schůzky. Na náročné celodenní konsekutivní tlumočení může být nutné objednat dva tlumočníky, kteří se střídají.

Nabízíme i tlumočení na dálku přes profesionální platformy

Rádi vám pomůžeme nastavit videokonferenci tak, aby vše proběhlo ke spokojenosti všech zúčastněných.

Máte zájem o cenovou nabídku?
Kontaktujte nás na info@jinymislovy.cz nebo kontaktujte jednotlivé členy týmu.