Anna Žilková

Profesní zaměření

  • Akreditovaná tlumočnice evropských institucí
  • Soudní tlumočnice angličtiny a francouzštiny
  • Tlumočení obchodních schůzek, konferencí, seminářů a kulturních akcí
  • Překlady uměleckých i technických textů a filmových titulků

Kulturní akce: Festival Ji.hlava, Anifilm, Febiofest, Festival íránských filmů, Festival francouzského filmu, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, festival Jeden svět, veletrh Svět knihy Praha, Festival Tabook a další

Další klienti: Institut français de Prague, město Plzeň, Český rozhlas, Člověk v tísni, Filosofický ústav Akademie věd ČR, Židovské muzeum v Praze, Saxo Bank a další

Vzdělání a další odborná kvalifikace:

2010-2013
Ústav translatologie, Filozofická fakulta UK
(navazující magisterský obor Tlumočnictví – angličtina, francouzština)

2/2013
Geneva International Model United Nations
(simultánní tlumočení na simulovaném zasedání OSN v Ženevě)

6-7/2012
Suffolk University, Boston, USA
(Studijní pobyt)

2007–2010
Ústav translatologie, Filozofická fakulta UK
(bakalářský obor Mezikulturní komunikace – angličtina, francouzština)

2006–2007
Université Louis Pasteur, Strasbourg, Francie
(Studijní pobyt)

2002–2009
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
(bakalářské a následně magisterské studium v oboru Demografie)

Reference:

Spolupráce s Annou pro nás byla objevováním dalšího rozměru spolupráce s anglicky mluvícími zeměmi. Jsme neziskovka, která více než 20 let zlepšuje systém péče o lidi s duševním onemocněním v ČR. Zejména díky tomu, že přinášíme dobrou praxi a know how ze zahraničí, se nám postupně daří měnit obraz lidí s duševním onemocněním ve společnosti a v péči o ně. Bez výborného tlumočníka by se nám to nemohlo dařit. Každý malý rozdíl, který je tlumočený nebo přeložený respektujícím a citlivým způsobem, znamená posun směrem k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním. S Annou spolupracujeme 4 roky. Vedle citu pro vnímání významů jazyka si u Anny ceníme spolehlivosti v domluvě a nápadů pro aranžmá setkání se zahraničními kolegy.

Petra KubinováCentrum pro rozvoj péče o duševní zdraví

S Annou jsem spolupracoval jak při náročných, živě tlumočených debatách a vysíláních v Českém rozhlase, tak na překladových rozhovorech s renomovanými zahraničními filmovými hvězdami. Vždy jsem byl naprosto spokojený!

Pavel SladkýČeský rozhlas Vltava

Kvalita, profesionalita, rychlost, ochota a spolehlivost jsou hlavními důvody naší spolupráce s paní Žilkovou. Vždy si poradí i s nelehkými, velice odbornými texty, které k našemu oboru patří. Těšíme se na další spolupráci!

Monika HorákováMettler-Toledo CZ & SK

Tým

Oslovte přímo toho člena týmu, který nejlépe splňuje vaše požadavky.