Barbora Tite

Profesní zaměření

TLUMOČENÍ TELEVIZNÍCH PŘENOSŮ

CNN Prima News: vedoucí tlumočnického týmu, tlumočník

Česká televize: tlumočník (živé rozhovory s hosty a státnické projevy: Theresa May, královna Alžběta II, Madeleine Albright, François Hollande, Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker, Jens Stoltenberg a další)

TLUMOČENÍ KONFERENCÍ A FIREMNÍCH AKCÍ

  • ekonomie a finance
  • marketing
  • mezinárodní vztahy a EU
  • nové technologie (průmysl 4.0, robotizace, fintech)
  • energetika a životní prostředí
  • logistika a obaly
  • psychologie a psychiatrie

DIPLOMATICKÉ TLUMOČENÍ pro velvyslance (tlumočnice primátora města Plzně): USA, Francie, Belgie, Japonsko, Izrael, Mexiko, Nový Zéland, Litva, Chorvatsko a další

TVORBA TEXTŮ A PŘEKLADY

texty na web, tištěné propagační materiály, firemní publikace a časopisy, citlivá obchodní korespondence, interní komunikace, pracovní dokumenty, prezentace, projevy na společenské akce

Vzdělání a další odborná kvalifikace:

2012–2013
Právnická fakulta Univerzity Karlovy
(doplňkové právnické studium pro tlumočníky a překladatele – angličtina)

2010–2013
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
(Mgr. Tlumočnictví – angličtina, francouzština), absolvovala s vyznamenáním

červen 2012
Certifikát konferenčního tlumočníka
vydávaný Ústavem translatologie FF UK (angličtina, francouzština)

březen 2012
Modelová Evropská unie ve Štrasburku
simultánní tlumočení na největší studentské simulaci rozhodovacích procesů v EU

2007–2010
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav translatologie
(Bc. Mezikulturní komunikace – angličtina, francouzština), absolvovala s vyznamenáním

Reference:

Paní Barbora Tite tlumočila pro agenturu Artlingua na 51. a 52. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a těšíme se, že s ní budeme spolupracovat i nadále. Tlumočení na festivalu má mnohá specifika a klade vysoké nároky obsahové i formální. Tlumočník musí zvládnout širokou škálu témat, jeho projev může být snímán v přímém přenosu, tlumočí se do pozdních večerních hodin. Paní Tite tohle všechno výborně zvládla s profesionalitou a klidem.

Lada WeissováArtlingua (MFF KV)

Český rozhlas Vltava uspořádal 26. srpna 2017 unikátní živé vysílání přímo z festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná. Všichni hosté, cirkusoví artisté a hudebníci, hovořili francouzsky, nicméně nebyli to vždy rodilí mluvčí. Někdo byl z Kanady, jiný zase z Katalánska. O to více jsem obdivovala schopnost tlumočnice Barbory Tite, která pohotově, rychle a přesně tlumočila všechna sdělení našich rozhlasových hostů. Zvláště jedná-li se o živé rozhlasové vysílání, je tato schopnost tlumočníka nebo tlumočnice navýsost vítána.

Veronika ŠtefanováČeský rozhlas

Ve funkcích primátora města Plzně, prvního náměstka primátora a předsedy správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s. jsem s Barborou Tite pravidelně spolupracoval jako s tlumočnicí angličtiny a francouzštiny. Dělo se tak při rozmanitých příležitostech: přijetí zahraničních velvyslanců v ČR a dalších mezinárodních hostů, nejrůznější kulturní akce, osobní schůzky, oficiální jednání nebo zahraniční pracovní cesty. S jejími službami jsem byl vždy velmi spokojen. 

Martin Baxaprimátor města Plzně

Tým

Oslovte přímo toho člena týmu, který nejlépe splňuje vaše požadavky.