Etické zásady

1. Přijímáme jen zakázky, které lze odvést kvalitně.
2. Zachováváme mlčenlivost a diskrétnost.
3. Vysvětlujeme, co je z pohledu tlumočníka či překladatele potřeba pro úspěch projektu.
4. Jsme týmoví hráči.

facebook Website by: BLoBuL.com